Vi har opdateret beskrivelsen af, hvordan vi bruger cookies, pr. 15. April 2019. Du kan læse vores nye information om brug af cookies her
devices

Intelligent opsparing

Den bedste investering behøver ikke være den sværeste

Med June kan du lave en professionel investering uden at vide alt om aktier og obligationer. Junes algoritme beregner nemt hvilken June-fond, som passer til dig og din økonomi.

Få en anbefaling

Sådan investerer June dine penge

Vi prøver ikke at forudse de næste sensationer på aktiemarkedet - vi vil hellere give dig en solid langsigtet investering.

Derfor har vi valgt en investeringsstrategi, som er inspireret af Harry Markowitz’ Nobelprisvindende “Modern Portfolio Theory”. Kort fortalt går den ud på at investere med stor spredning i forskellige brancher og regioner og at sørge for at have den rigtige fordeling af aktier og obligationer.

Der er altid en risiko ved at investere, men med stor spredning kan man gøre den mindre.

Investér som en prof, uden at være det

June-fondenes investeringer i aktier og obligationer (via underliggende fonde) bliver løbende optimeret og justeret af nogle af landets mest erfarne investeringseksperter. Så behøver du ikke selv at gøre det.

Forventninger til fremtiden

Fondene bliver optimeret efter eksperternes forventninger til vækst i fremtiden.

Globale muligheder

June-fondenes investeringer bliver fordelt over hele verden for at sprede risikoen og opfange mulighederne for vækst.

Balancering af risiko

Vægtningen af aktier og obligationer justeres, så fonden holder sit risikoniveau, selvom markedet ændrer sig.

Politiske forhold

Eksperterne følger globale begivenheder og styrer fondenes investeringer gennem internationale kriser.

June-fondens mix af aktier og obligationer

Det får du med June

 • En personlig anbefaling til en June-fond med et mix af aktier og obligationer*, som passer til din økonomi, risiko og tidshorisont. Beregnet af Junes algoritme.
 • En investering med stor risikospredning på tværs af regioner og sektorer, som løbende bliver justeret og optimeret af vores eksperter.
 • En simpel investeringsløsning med fleksibilitet, teknisk support og automatisk indberetning til skat.
 • Lave omkostninger, alt inklusiv.

*Via underliggende fonde, bl.a. ETF’er (Exchange-Traded Funds)

Investering kan være både dyrt og højst risikabelt, men med June behøver det ikke være nogen af delene.

Thomas EnevoldsenInvesteringsekspert, Danske Bank

Junes fonde

June har fire forskellige fonde*, som passer til forskellige investeringsbehov. De investerer hver især i et forskelligt mix af aktie- og obligationsbaserede underliggende fonde.

  Fordeling

  Regioner

  RegionProcent

  Sektorer

  Mere om investeringsfonden

  Opgørelsen er baseret på historiske data og afspejler derfor ikke nødvendigvis den aktuelle fordeling. Fordelingen kan ændre sig inden for rammerne af prospektet.

  Historisk udvikling

  Sådan har Junes fonde udviklet sig, siden de blev lanceret d. 10. oktober 2018. Der er altid en risiko forbundet med at investere, og der er ingen garanti for, at fondene i fremtiden vil udvikle sig på samme måde, som de har gjort hidtil, ligesom afkastet kan blive negativt.

  OP
  June Opportunity Screened
  PR
  June Progressive Screened
  BA
  June Balanced Screened
  MO
  June Moderate Screened

  *Det, vi omtaler som “Junes fonde”, er afdelinger under fonden “Danske Invest Allocation SICAV”.

  Lave omkostninger

  Investering skal være for alle og foregå til en pris, som alle kan være med på. Derfor har June en lav pris sammenlignet med mange andre investeringstilbud.

  June koster årligt 0,69% af din samlede investering, plus indirekte omkostninger. Du betaler automatisk en lille del af prisen hver dag, så når du tjekker din investerings værdi, er der ingen skjulte gebyrer, der kommer oven i.

  At kunne spare en halv eller en hel procent lyder måske ikke umiddelbart som meget. Men set over flere år, kan investeringsomkostninger gøre en stor forskel for, hvad du får ud af din investering. Læs mere om, hvordan omkostningerne i June er sat sammen og hvilke ekstra investeringsservices, du vil modtage.

  Administration og optimering af Junes fonde

  Dækker både vores eksperters arbejde med løbende at overvåge og optimere investeringerne og de operationelle omkostninger ved at etablere og drive Junes fonde. Det er bl.a. udgifter til revisorer, advokater, depoter, samarbejdspartnere, prisfastsættelse, distribution og lignende.
  0,69%

  Købs- og salgsomkostninger

  Det koster ikke noget at sætte penge ind, eller trække penge ud af June.
  0,00%

  Total

  0,69%

  Indirekte omkostninger: 0,19% - 0,25%

  Når man køber eller sælger et værdipapir vil der altid være en lille forskel på den kurs, man kan købe og sælge til. Den forskel kaldes et “spread” og udgør størstedelen af de indirekte omkostninger, der opstår, når der bliver købt og eller solgt værdipapirer i Junes fonde. Det er ikke noget, Danske Bank tjener penge på.

  Spørgsmål om June?

  Vi har samlet et par af de mest almindelige spørgsmål, vi får om June, her. Du er altid velkommen til at skrive til os på junesupport@danskebank.dk, hvis du vil spørge om noget andet.

  Hvad kan jeg risikere at tabe?

  Som ved alle typer af investeringer kan du risikere at tabe en del af eller hele din investering med June. Men fordi vi investerer med meget stor risikospredning, er du mindre følsom overfor store udsving i individuelle virksomheder eller regioner. Sandsynligheden for, at du taber hele din investering, er derfor meget lille.

  Hvordan bliver jeg beskattet med June?

  Når du investerer med June, beskattes du hvert år efter princippet om lagerbeskatning. Det vil sige, at du skal betale skat af den gevinst, du har haft på din investering hvert år - uanset om du har solgt din investering eller ej. SKAT beregner automatisk din gevinst, og den dukker op på din årsopgørelse under kapitalindkomst. Hvis du har haft et tab på din June-investering, beregnes det også automatisk og vil fremgå af din årsopgørelse. Det vil give dig et fradrag, som kan bruges til at reducere din øvrige skattebetaling det pågældende år. Du skal selv kontrollere om SKATs beregninger er korrekte.

  Konsekvenserne af kapitalindkomstbeskatning

  Kapitalindkomst er en indkomstkategori, som bl.a. dækker alle former for skattepligtigt afkast af obligationer og obligationsbaserede investeringsbeviser ved privat fri opsparing - dvs. ikke pension. Kapitalindkomsten indgår i opgørelsen af din skattepligtige indkomst. Præcis hvor meget, du skal betale i skat af din June-investering, afhænger af din samlede kapitalindkomst. Den samlede kapitalindkomst vil fx være påvirket af, om du har renteudgifter. Beskatningen afhænger også af dine øvrige indkomstforhold, din eventuelle ægtefælles indkomst, din bopælskommune samt af, om du betaler kirkeskat.

  Hvis din samlede kapitalindkomst i 2019 er positiv, beskattes du med ca. 37 pct. + evt. kirkeskat op til 44.800 kr. For positiv nettokapitalindkomst over 44.800 kr., beskattes du med sats på 42 pct. + evt. kirkeskat, hvis du i øvrigt betaler topskat. Hvis din samlede kapitalindkomst er negativ, vil du få et fradrag. I 2019 varierer værdien af fradraget fra ca. 25% + evt. kirkeskat til ca. 33% + evt. kirkeskat. Den laveste sats på ca. 25% gælder, hvis du har negativ nettokapitalindkomst på mere end 50.000 kr. Beløbsgrænserne for både positiv og negativ kapitalindkomst er dobbelte for ægtepar. Det betyder eksempelvis, at hvis din ægtefælle ikke har nogen kapitalindkomst, vil den øvre grænse for, hvornår du går fra at skulle betale ca. 37% til 42 % + evt. kirkeskat af positiv kapitalindkomst være 89.600 kr. På samme måde vil værdien af dit fradrag ændre sig fra ca. 25% til ca. 33% + evt. kirkeskat ved en negativ kapitalindkomst på 100.000 kr.

  Alternativet vil typisk være aktieindkomstbeskatning

  En investering i June er forskellig fra en investering i fx individuelle aktier, da du ved en ren aktieinvestering vil blive beskattet efter et realisationsprincip, hvor du først bliver beskattet, når du sælger aktien, og "realiserer" en gevinst eller et tab. Beskatningen er 27% for aktieindkomst op til 54.000 kr. i 2019. Grænsen er den dobbelte for ægtepar. Herover er skattesatsen 42%. Aktieindkomst er en særlig indkomstkategori, der i modsætning til kapitalindkomst ikke indgår i den skattepligtige indkomst. Det betyder blandt andet, at et eventuelt samlet tab på aktier ikke kan fradrages i anden indkomst. Derimod kan det fremføres og modregnes i senere års gevinster ved aktiesalg eller når du får udbetalt aktieudbytter.

  Det bør du overveje

  Du skal være opmærksom på, at din beskatning afhænger af din personlige økonomiske situation og kan ændre sig fremover pga. ændringer i lovgivningen eller ændringer i dine egne forhold. Du bør derfor overveje, om June er den rette investering for dig, i forhold til måden du beskattes på. I overvejelserne bør du tage i betragtning, at du bliver lagerbeskattet, og at afkastet, uanset om det er positivt eller negativt, kategoriseres som kapitalindkomst.

  Disclaimer

  Dette er en overordnet beskrivelse af reglerne for danske privatpersoners beskatning af afkast ved investering med June, når der investeres for frie midler (udarbejdet pr. 1/8 - 2019). Ved formuedispositioner der kan få større betydning for din økonomi bør du i egen interesse altid indhente individuel skatterådgivning.

  Hvad investerer June i?

  Når du investerer med June, investerer du i en af de fire June-fonde. June-fondene investerer i et udvalg af underliggende investeringsfonde, som udvælges og løbende opdateres af Danske Banks eksperter. De underliggende fonde følger udvalgte aktie- og obligationsindeks, som tilsammen dækker mere end 1000 virksomheder på tværs af regioner og industrier. De underliggende fonde bliver dels udbudt af Danske Bank og dels af eksterne leverandører.

  Junes investeringer er screenet. Det betyder, at dine penge fx ikke investeres i virksomheder, der producerer eller distribuerer klyngebomber eller landminer, mens vi arbejder for at virksomheder har ordentlige arbejdsforhold og en ansvarlig ledelse. Fordi fondene ikke alle bliver udbudt af Danske Bank, er de ikke alle screenet efter Danske Banks principper for ansvarlige investeringer, men efter udbyderens definition på ansvarlig investering. Læs mere om screening af investering i June her.

  Hvor findes information om Junes oprindelige (ikke screenede) fonde?

  Du finder information om Junes oprindelige fonde her. Afkast kan ses i faktaarket for hver fond:

  Junes oprindelige fonde var tilgængelige fra beta-lanceringen af June i november 2016 til introduktionen af Junes screenede fonde i december 2018.

  De screenede fonde har lavere omkostninger og investerer dine penge efter principper for ansvarlig investeringer. Læs mere om det her.

  Det er gratis at skifte fra de oprindelige fonde til en af de screenede fonde, men det er ikke muligt at skifte til en af de oprindelige fonde. Læs mere om, hvordan du skifter fond her.

  Får jeg investeringsrådgivning med June?

  Ja. Baseret på de oplysninger, du indtaster, modtager du en digital investeringsanbefaling, der passer til dig og din økonomi. Med June har vi holdt omkostningerne nede ved at gøre alt digitalt, og det er derfor ikke muligt at kontakte os telefonisk eller fysisk for at få rådgivning om din June-investering. Har du tekniske spørgsmål til brugen af June, er du dog altid velkommen til at kontakte os på junesupport@danskebank.dk

  Findes June som app?

  Ja, June findes som iOS-app i App Store til iPhone og iPad. Download app'en her eller søg efter 'June by Danske Bank' i App Store. June findes stadig ikke som app til Android eller andre styresystemer, men june.dk fungerer stadig som et 100% mobiloptimeret site.

  Hvor meget kan jeg investere i June?

  Du kan lave så mange indbetalinger à mindst 100 kr., som du ønsker. Der er ikke nogen begrænsning på, hvor meget du kan investere.

  Kan jeg flytte min investering til en anden June-fond?

  Ja. Når du logger ind june.dk, kan du nederst på siden under menupunktet ‘Din investering’ finde muligheden for at skifte til en anden fond, og få beregnet en ny anbefaling fra June, hvis din økonomi, risikoappetit eller tidshorisont har ændret sig.

  Påvirker en June-investering mine mulighed for at modtage offentlige ydelser?

  Afhængig af, hvilke offentlige ydelser du modtager, kan det have betydning, hvis du opretter en investering med June.

  En June-investering påvirker ikke folkepensionens grundbeløb, efterløn, fleksydelse og delpension.

  Hvis du modtager andre offentlige ydelser (f.eks. SU, boligstøtte eller førtidspension), kan en June-investering få indflydelse på dine forhold.

  Din mulighed for at modtage visse offentlige ydelser, afhænger af din formue og indkomst.

  Investeringer i værdipapirer, som fx June, kan øge din indkomst og formue, og kan derfor i nogle tilfælde begrænse dine muligheder for at få disse ydelser.

  Hvis du er afhængig af den ydelse du får, eller har en indkomst/formue som er tæt på grænsen for at kunne få ydelsen, er June nok ikke egnet for dig.

  Læs mere her

  Hvad er indirekte omkostninger?

  De indirekte omkostninger dækker primært over det såkaldte ‘spread’, som er forskellen på den kurs man kan købe og sælge et værdipapir til på et givent tidspunkt. Spreadet har ikke før 2018 været defineret som en omkostning, og er derfor ikke tidligere blevet indregnet som en del af prisen. Det bliver det fremover, selvom det ikke er en omkostning, man mærker som kunde eller som Danske Bank tjener noget på.

  Kan jeg til enhver tid lukke min June-konto?

  Ja. Under menupunktet indstillinger finder du valgmuligheden “Sælg hele min June-investering”. Når du har gjort det, vil du stadig have en profil på June, men din investering vil være afsluttet.

  Du kan altid starte ny investering på et senere tidspunkt. Det gør du ved at logge ind på din profil på june.dk og følge instruktionerne på skærmen, som vil tage dig gennem forløbet med at få en ny anbefaling.

  Hvad er formidlingsprovision?

  Formidlingsprovision: Formidlingsprovision er en betaling, der går fra Danske Invest-fondene i June til Danske Bank. Formidlingsprovisionen udgør en del af de løbende årlige omkostninger i de enkelte fonde, og giver dig adgang til ekstra rådgivningsrelaterede investeringsservices, som fondene ikke selv kan tilbyde. Du betaler også for disse services via de løbende årlige omkostninger, selv om du vælger ikke at benytte dig af dem.

  Services afhænger af, om du investerer din private opsparing (via CPR-nr.) eller din virksomheds opsparing (via CVR-nr.)

  Services ved investering af privat opsparing:

  June-platform: Du har via Junes hjemmeside eller app adgang til Junes unikke ESG-screenede fonde.

  Løbende digital rådgivning: Du har løbende adgang til digital rådgivning om, hvilken af Junes fonde som passer til din økonomi, risiko og tidshorisont.

  Digitalt investeringstjek: Du bliver via mail inviteret til et årligt digitalt tjek af, om din investering i June fortsat passer til din økonomi, risiko og tidshorisont. Ønsker du oftere tjek eller på andre tidspunkter af året, har du altid adgang til at få foretaget et digitalt investeringstjek på June-platformen.

  Loft over formidlingsprovision: Den formidlingsprovision, som vi modtager fra dine investeringer, kan maksimalt svare til værdien af de ekstra services, som du har adgang til. Vi har derfor indført en øvre årlig grænse på 6.500 kr. for betaling af formidlingsprovision. Alt over 6.500 kr. refunderer vi til dig efter årets afslutning. Denne refusion er skattepligtig.