Vi har opdateret beskrivelsen af, hvordan vi bruger cookies, pr. 15. April 2019. Du kan læse vores nye information om brug af cookies her

Intelligent opsparing

Virksomheder kan også investere med June

Prøv June nu

Mange virksomheder har penge stående til meget lav rente. Med June er det nemt at investere og potentielt få mere ud af din virksomheds opsparing. Det kræver ikke en LEI-kode, og du kan investere under virksomhedsskatteordningen.

Væk med alt det besværlige

Hvad får din virksomhed ud af at investere med June?

Når du investerer med June, får du adgang til en professionel, let tilgængelig og fleksibel investeringsløsning.

 • Hæv og sæt ind som du vil

  Din virksomheds penge er ikke låst i June. Du kan til enhver tid sætte overskydende likviditet ind eller trække en del af investeringen ud til markedsværdien helt gratis. Der er intet loft for, hvor meget du kan investere.

 • Lave omkostninger

  Det koster årligt 0,69% + indirekte omkostninger at investere med June. Der er en lav pris sammenlignet lignende investeringstilbud.

 • Professionelle investeringsfonde

  June-fondenes investeringer bliver løbende optimeret og justeret af nogle af landets mest erfarne investeringseksperter. Så behøver du ikke selv gøre det.

 • Ansvarlig investering

  Junes investeringer er screenet, så dine penge kun bliver investeret i virksomheder, der lever op til standarder for klima, arbejdsvilkår, våbenproduktion, m.m.

Sådan kommer din virksomhed i gang

Virksomheder kan investere med June, hvis de har en erhvervskonto hos Danske Bank og er enkeltmandsvirksomheder, A/S, ApS eller IVS.

Bliv erhvervskunde i Danske Bank

Sådan gør du:

 • Tilmeld dig med e-mail, navn og CVR-nummer
 • Vælg den June-fond, du ønsker
 • Underskriv aftalen digitalt
 • Overfør penge og følg din investering

Prøv June nu

Hvordan er det nu, det er...?

Man behøver ikke at vide alt om aktier og obligationer for at investere med June. Men hvis du alligevel gerne vil vide mere, har vi samlet alle de mest populære videoer på Junes blog om investering.

Lær om investering

Spørgsmål om June?

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål her, kan du kigge på den generelle FAQ, eller skrive til os på junesupport@danskebank.dk

Hvilke virksomheder kan investere med June?

Virksomhedstyperne “Enkeltmandsvirksomhed”, "A/S" “ApS” og “IVS” kan investere med June. Virksomheden skal have registreret adresse i Danmark, have et dansk CVR-nummer, og ejeren skal have folkeregisteradresse i Danmark.

Enkeltmandsvirksomheder skal benytte virksomhedsskatteordningen for at have fordel af at benytte June. Benytter din enkeltmandsvirksomhed ikke virksomhedsskatteordningen, skal du oprette en investering som privatperson i stedet.For A/S, ApS og IVS er det et krav, at det skal være beskrevet i virksomhedens vedtægter, at den må investere.

I første omgang er det kun eksisterende erhvervskunder i Danske Bank som har adgang til June. Er du erhvervsdrivende, men ikke kunde i Danske Bank, kan du blive det her.

En June-investering kan oprettes af indehaveren af en enkeltmandsvirksomhed eller af en person, der alene kan tegne (underskrive) et A/S, ApS eller IVS.

Kan jeg følge min virksomheds investering andre steder end på June.dk?

Ja. Du kan også følge din investering i vores iOS-app, via Netbank Erhverv eller Business Online. Andre medarbejdere i din virksomhed kan se udviklingen i June, hvis de har adgang til virksomhedens konti i Netbank eller Business Online. De kan dog ikke disponere over den.

Kan jeg have flere June-investeringer?

Nej. På nuværende tidspunkt er det kun muligt at have én June-investering.

Hvis du har en privat June-konto, er det på nuværende tidspunkt desværre ikke muligt også at have en June-investering for din virksomhed. Vil du ændre din private June-investering til en virksomhedsinvestering, skal du lukke den private og starte en virksomhedsinvestering derefter.

Hvis du har flere virksomheder, må du vælge hvilken du vil investere for. Vi arbejder på at gøre det muligt at have flere investeringer med June, og at kunne investere både privat og for en virksomhed.

Skal man have en LEI-kode for at investere i June?

Nej, det er ikke nødvendigt. Efter den 3. januar 2018 skal alle virksomheder, der ønsker at investere i børsnoterede værdipapirer, have en LEI-kode. Da June-fondene ikke er børsnoterede, er en LEI-kode således ikke påkrævet for at investere i June.

Min virksomhed har lige nu noget fri likviditet, som skal anvendes senere på året. Er June for mig?

Nej. Som udgangspunkt bør man, som investor med June, have en tidshorisont på minimum 3 år.

Bliver jeg løbende kontaktet af min erhvervsrådgiver om hvordan min June-aftale udvikler sig?

Nej. June er et selvbetjenings-produkt, og du vil ikke modtage rådgivning eller løbende opfølgning fra din rådgiver. Du kan dog altid se, hvordan June udvikler sig ved at logge på june.dk eller ved at anvende vores app. Derudover vil du modtage rapporter hvert kvartal, som beskriver udviklingen i din June-aftale.

Hvordan er det med skat og June for min virksomhed?

Ved investering i June af midler omfattet af virksomhedsskatteordningen eller midler tilhørende selskaber (A/S, ApS eller IVS), medregnes gevinst og tab i virksomhedens/selskabets skattepligtige indkomst. Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet. Det betyder bl.a. at der skal betales skat af en værdistigning, selv om der ikke er solgt investeringsbeviser. Er investeringen faldet i værdi, er der tilsvarende fradrag for tabet. Du skal være opmærksom på, at beskatningen fremover kan ændre sig som følge af lovgivningen eller pga. forhold hos virksomheden/selskabet.

Hvor hurtigt kan jeg komme til mine penge, hvis der sker noget uventet?

Du kan når som helst trække penge ud af June – enten hele investeringen eller en del af den. Dine investeringsbeviser indløses til den aktuelle værdi to bankdage efter du anmoder om at trække penge ud. Den aktuelle værdi afhænger af markedssituationen. Der er ingen gebyrer ved at trække penge ud af June. Pengene vil stå på din bankkonto indenfor fem bankdage.

Kan jeg ændre den June-fond, min virksomhed investerer i?

Ja. Når du logger ind june.dk, kan du nederst på siden under menupunktet ‘Din investering’ finde muligheden for at skifte til en anden fond.

Hvad er det forventede afkast af en investering med June?

Man kan ikke med sikkerhed sige, hvordan afkastet af en investering bliver. Afkastet af en investering i June afhænger bl.a. af, hvordan den globale økonomi og markederne for aktier og obligationer udvikler sig år for år. Den bedste mulighed for et højt afkast får du dog ved at lade dine investeringer stå i en længere periode – fx 3-15 år – eller ved at vælge en June-fond med en høj aktieandel, og dermed højere risiko. Men med en højere andel af aktier følger dog også en større risiko for tab. Du kan se, hvordan Junes fonde har udviklet sig, siden de blev etableret her. Men husk, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast, og at afkast også kan blive negative.

Hvad er formidlingsprovision?

Formidlingsprovision: Formidlingsprovision er en betaling, der går fra Danske Invest-fondene i June til Danske Bank. Formidlingsprovisionen udgør en del af de løbende årlige omkostninger i de enkelte fonde, og giver dig adgang til ekstra rådgivningsrelaterede investeringsservices, som fondene ikke selv kan tilbyde. Du betaler også for disse services via de løbende årlige omkostninger, selv om du vælger ikke at benytte dig af dem.

Services afhænger af, om du investerer din private opsparing (via CPR-nr.) eller din virksomheds opsparing (via CVR-nr.)

Services ved investering af opsparing i virksomhed:

June-platform: Du har via Junes hjemmeside eller app adgang til Junes unikke ESG-screenede fonde.

Loft over formidlingsprovision: Den formidlingsprovision, som vi modtager fra dine investeringer, kan maksimalt svare til værdien af de ekstra services, som du har adgang til. Vi har derfor indført en øvre årlig grænse på 1.500 kr. for betaling af formidlingsprovision. Alt over 1.500 kr. refunderer vi til dig efter årets afslutning. Denne refusion er skattepligtig.