Hvordan har vi beregnet det?

Kurverne viser en teoretisk fremskrivning af værdien af din investering baseret på Rådet for Afkastforventningers aktuelle forventninger til den generelle udvikling i markederne for aktier og obligationer. De grønne og røde linjer angiver 90% konfidensintervallet for den forventede værdiudvikling. Vurderingen er således, at der vil være 90% sandsynlighed for, at den faktiske værdi vil ligge inden for det viste interval, og dermed 10% sandsynlighed for at den vil ligge uden for.

Der er vigtigt at bemærke, at der er tale om estimater, hvorfor der ingen garanti er for, at værdien af din opsparing vil udvikle sig, som grafen viser. Afkastet kan blive negativt.

Forventningerne til de enkelte aktivklasser og den tilhørende usikkerhed er de gennemsnitlige årlige forventninger på 1-15 års horisont, baseret på samfundsforudsætningerne fastsat af Rådet for Afkastforventninger.

Grafen viser forventningen til værdiudviklingen i en fond med de langsigtede sammensætninger af aktier og obligationer svarende til den valgte tidshorisont og risikovillighed. Når du får en anbefaling i June, tages der dog højde for din økonomiske situation, og derfor vil du muligvis få anbefalet en lavere risiko end den, der er anvendt til grafen, selvom du vælger samme tidshorisont og risiko.

Figuren inkluderer ikke skat og omkostninger.

Sådan har vi beregnet besparelserne - alle priser er målt i december 2020

 • Stream mindre - 99 kr. pr. måned
 • Månedlig besparelse: 99 kr.
 • Antagelse: Opsigelse af et fast månedligt abonnement på en større international streamingtjeneste.
 • Tag cyklen, drop bilen - 2800 kr. pr. måneden
 • Månedlig besparelse: 2800 kr.
 • Antagelser: Privatleaset mindre familiebil skiftes ud med en citybike. Biler kan leases i mange forskellige prisklasser. Vi regner her med en mindre familiebil leaset over en periode på 36 mdr, inklusiv brændstof og forsikring baseret på 20 km transport alle hverdage, kan leases for omkring 3000 kr. pr. måned. En citybike kan købes fra ny for omkring 5000 kr. Vi regner med ingen reparationer og en gensalgsværdi efter tre år på 0 kroner.
 • Klip dig selv - 500 kr. pr. måned
 • Månedlig besparelse: 500 kr.
 • Antagelse: Man undlader at gå til frisøren hos en modefrisør i København en gang om måneden, hvor en klipning koster 500 kr.
 • Kødfri mandag - 333 kr. pr. måned
 • Månedlig besparelse: 333 kr.
 • Antagelse: Familien på fire erstatter 500 g oksekød med kikærter en dag om ugen og sparer 4000 kr. om året.
 • Kilde: dr.dk
 • Tag et ekstra job - 2108 kr. pr. måned
 • Månedlig ekstra indtægt: 2108 kr.
 • Antagelse: Man tager et ekstra job til 131,75 kr. i timen (mindsteløn i servicefag, 2021) og arbejder fire vagter af fire timer hver måned.
 • Kilde: ka.dk
 • Bad kun hver anden dag - 252 kr. pr. måned
 • Månedlig besparelse: 252 kr.
 • Antagelse: Der bruges 15 L vand pr. minut man er i bad. Et bad varer 10 minutter. Dvs, der bruges 150 L pr. bad. En liter varmt vand koster 0,112 kr. Et bad koster (0,112 kr. x 150 L): 16,80 kr.
 • Ved at tage bad hver anden dag i stedet for hver dag, sparer man pr. måned 15 x 16,80 kr. = 252 kr.
 • Kilde: sparenergi.dk (Energistyrelsen)
 • Kvit smøgerne - 825 kr. pr. måned
 • Månedlig besparelse: 825 kr.
 • Antagelse: Der spares 15 pakker cigaretter á 55 kr. om måneden.
 • Lav din egen latte - 280 kr. pr. måned
 • Månedlig besparelse: 280 kr.
 • Antagelse: Der spares to kopper kaffe om ugen til 35 kr. pr. styk.