BETINGELSER FOR JUNE

Når du accepterer betingelserne, giver du samtykke til, at dine personoplysninger behandles som beskrevet i betingelserne under punktet ”Behandling af dine personoplysninger”.

Indledning

June er et selvbetjeningsprodukt, hvor du kan investere i en afdeling af June-fonden.

June udbydes af Danske Bank A/S. Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. Tlf. +45 70 123 456, e-mail: danskebank@danskebank.dk, CVR-nr. 61 12 62 28.

Du skal være 18 år eller derover for at bruge June, og du kan kun investere frie midler under June.

June-aftale

For at investere i June er det en forudsætning, at du opfylder betingelserne i prospektet og indgår en June-aftale. Når du investerer i andele i June-fonden, indgår du en aftale med Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K., CVR-nr. 61 12 62 28, e-mail: danskebank@danskebank.dk.

June-aftalen omfatter Investeringsaftalen, disse betingelser og en række af Danske Banks standardbetingelser. Du skal underskrive Investeringsaftalen digitalt og acceptere alle betingelser for June. Din digitale underskrift er juridisk bindende på samme måde, som når du skriver under på et fysisk dokument.

Modtagelse af digitale dokumenter

Du skal til enhver tid kunne modtage digitale dokumenter fra Danske Bank i enten e-Boks eller i en digitale postkasse, hvor du har aftalt med Danske Bank, at du kan modtage digitale dokumenter.

Du accepterer at modtage alle dokumenter fra June digitalt, og at dette har samme retsvirkning, som når du modtager almindelig post. Det betyder, at du skal åbne og kontrolleres det, der sendes til dig digitalt, på samme måde som almindelig post.

Hvis du ikke har tilmeldt dig at modtage digital post fra Danske Bank i e-Boks eller i en anden digital postkasse, sender banken en anmodning til e-Boks om at tilmelde dig som modtager af digital post fra Danske Bank i din e-Boks.

Digital post opbevares i e-Boks efter de retningslinjer, der gælder for e-Boks. Banken opbevarer den digitalt sendte post efter gældende lov.

Betaling

Du kan overføre penge til din June konto ved en konto-til-konto overførsel eller ved betaling med Dankort. Du må kun overføre danske kroner til din June konto. Du har selv ansvaret for, at du overfører penge til det rigtige kontonummer, og du skal selv kontrollere, at beløbet er korrekt. Du skal selv sikre dig, at overførslen faktisk er gennemført og ikke afvist af din bank. Du vil modtage en kvittering på e- mail hver gang, der indsættes et beløb på din June-konto. Det indsatte beløb anvendes herefter til investeringen i den valgte afdeling af June-fonden som beskrevet i din investeringsaftale.

Ved en kontooverførsel trækkes beløbet fra din konto med det samme. Beløbet overføres til din June- konto. Ved betaling med Dankort trækkes beløbet med det samme på dit Dankort. Beløbet overføres til din June-konto.

Du kan sætte faste betalinger op enten i din netbank eller i June, når du vil bruge dit Dankort. Hvis du har valgt en fast overførsel fra dit Dankort til din June-konto trækkes beløbet med det interval, du har aftalt med June. Du kan til enhver tid ændre dine kortoplysninger og/eller slette din faste overførsel.

Danske Bank bruger en certificeret Payment Service-leverandør til lagring af dine kortoplysninger. Dine data opbevares i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder (Payment Card Industry – Data Security Standard) og bliver ikke gemt på din enhed eller hos Danske Bank.

Fortydelsesret

Du har ikke fortrydelsesret på June-aftalen, eller hvis du indgår en ny Investeringsaftale. Du kan læse mere om fortrydelsesret i Danske Banks Almindelige forretningsbetingelser – forbruger.

Behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med reglerne i persondataloven, Danske Banks politik for behandling af kundeoplysninger, som du kan se i de almindelige forretningsbetingelser, og afsnittene nedenfor.

Vi bruger de oplysninger, du giver os i June, til at tilbyde tjenesten til dig. Vi bruger således dit CPR- nummer til at identificere dig, og vi henter oplysninger herom samt din adresse i Det Centrale Personregister. Læs eventuelt mere i Danske Banks Almindelige forretningsbetingelser – forbruger.

Vi bruger en underleverandør til din digitale underskrift af Investeringsaftalen.

Ved din tilmelding til modtagelse af post i e-Boks, vil dit CPR-nr. blive anvendt til identifikation af dig som den rigtige modtager både hos banken og hos e-Boks. Du giver samtykke til, at banken sender dit CPR-nr. til e-Boks, så e-Boks kan identificere dig.

Med din tilmelding til at modtage post i e-Boks giver du samtidig banken tilladelse til at udveksle dit CPR-nr. med e-Boks, når du:

1) ser og sletter digital post fra banken, som er sendt til din e-Boks

2) meddeler og ændrer den e-mailadresse, som e-Boks kan bruge til at sende meddelelser til dig

3) til- og fravælger meddelelser fra e-Boks om ny digital post fra banken. Du får meddelelsen via e-mail.

4) logger på din personlige e-Boks på www.eboks.dk

Vi bruger også oplysninger om dine indtastninger og hvordan, du bruger June, f.eks. den type indhold, du ser eller interagerer med, eller hyppigheden eller varigheden af dine aktiviteter til målrettet at kunne tilbyde og forbedre produkter og funktioner, som vi tilbyder og i fremtiden vil tilbyde til dig. Endelig bruger vi oplysningerne til statistiske formål.

Du kan altid kontakte os for at få at vide, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Hvis det viser sig, at vores oplysninger om dig ikke er korrekte, kan du selv rette de oplysninger, du har tastet ind i June. Hvis vi har oplysninger, du ikke selv kan rette, retter vi oplysningerne for dig. Vi sørger samtidig for at underrette eventuelle modtagere af disse oplysninger, såfremt de med dit samtykke måtte være givet videre.

Gebyr

Der er ikke gebyr for brug af June og vi kan kun indføre et evt. gebyr for brug af June med 6 måneders varsel.

Ændringer

Du får besked på den e-mail adresse, du har oplyst til os, hvis vi ændrer betingelserne. Vi kan ændre dem uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for dig. Hvis ikke, får du tre måneders varsel. Du kan læse betingelserne på june.dk hvorfra du også kan printe, downloade eller maile dem.

Hvis du ikke ønsker at være omfattet af de nye betingelser, skal du give os besked. Hvis du meddeler, at du ikke ønsker at være omfattet af de nye betingelser, anser vi investeringsaftalen for at være ophørt fra det tidspunkt, de nye betingelser træder i kraft. Hører vi ikke fra dig, betragter vi det som din accept af ændringerne.

Opsigelse og ophør

Du kan til enhver tid opsige din June-aftale. I tilfælde af din opsigelse gennemføres handler, der er sat i gang, før June modtager din opsigelse.

Ved opsigelse af din June-aftale lukker vi din June-konto og June-depot i forbindelse med salget af hele dit investerede beløb i June-fonden. Ved en opsigelse skal du derfor oplyse en konto, hvortil provenuet kan overføres.

Hvis du vælger at sælge 90 % eller mere af dit investerede beløb i June, kan Danske Bank anse det som en opsigelse af din June-aftale. Banken kan herudover opsige dit kundeforhold som beskrevet i Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere.

I tilfælde af dødsfald gennemfører vi handler, der er sat i gang før, vi fik oplysning om dødsfaldet og vi sletter evt. faste overførsler med Dankort. Evt. faste overførsler via netbank skal boet eller den relevante bank selv slette. Kommer der efter dødsfaldet et indestående på June-kontoen vil dette blive investeret i overensstemmelse med June-aftalen med mindre vi instrueres om andet.

Vi kan til enhver tid vælge at ophøre med at udbyde investeringer i June. Din June-aftale vil blive opsagt, hvis Danske Bank ophører med at udbyde investeringer i June.

Danske Banks ansvar

Du kan læse om Danske Banks ansvar i Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere.

Immaterielle rettigheder

Vi har ophavsret og ejendomsret til June, herunder hjemmesiden og funktionerne i June. Gengivelse, kopiering, fremvisning, overdragelse, offentliggørelse eller anden form for brug af indholdet på June.dk må ikke finde sted uden vores forudgående skriftlige samtykke. Du kan dog downloade og kopiere informationer og materiale til personlig og ikke-kommerciel brug.

Varemærker eller logoer må ikke gengives, kopieres, fremvises, overdrages eller offentliggøres i nogen form, uden at vi først har givet skriftligt samtykke hertil.

Lovvalg

Betingelserne og enhver tvist, der udspringer af disse betingelser, er underlagt dansk ret og skal behandles ved de danske domstole.

Klagemuligheder og tilsyn

Hvis du vil klage over June, kan det ske til Danske Bank, Juridisk Afdeling, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K.

Du kan også klager over behandlingen af oplysninger om dig til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

Du kan klage over June til Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K, www.pengeinstitutankenaevnet.dk.

Du kan også bruge EU-Kommissionens online klageportal på ec.europa.eu/odr. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klager du gennem klageportalen, skal du oplyse Danske Banks e-mail adresse som er danskebank@danskebank.dk.

Danske Bank har tilladelse fra og er under tilsyn af: Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Telefon +45 3355 8282, www.finanstilsynet.dk

Bankens tilladelse er registreret i Finanstilsynet under FT-nr. 3000

Kontakt

Har du brug for at kontakte os, kan du skrive til: support@june.dk

Du kan også ringe til June på telefonnummer: +45 4512 2230

June bruger cookies til bl.a. at huske dine indstillinger og føre statistik. Ved at bruge sitet accepterer du dette. Læs mere